Bloghttp://ganzarcik.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskVlastníctvo pôdy na Slovensku a postavenie vlastníka. (ganzarcik)Na Slovensku je takmer každý dospelý vlastníkom nejakej časti pôdy. Podielové spoluvlastníctvo a postup pri dedení pozemkov/na rozdiel od Česka a Nemecka, kde dedil vždy jeden, spravidla najstarší/ spôsobili, že Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, kde je vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde najviac rozdrobené. Následkom tejto rozdrobenosti je problematický nákup, ale aj prenájom pôdy. Čoraz zložitejšia ekonomická situácia v spoločnosti núti ľudí podrobnejšie sa zaujímať o všetky možné zdroje príjmov. V poslednej dobe je badať, že ľudia sa obzerajú aj po zdrojoch, ktoré plynú za prenájom poľnohospodárskej pôdy. Zákony upravujúce túto oblasť sú zložité a orientovať sa v nich nie je jednoduché.Sat, 05 Jan 2013 00:00:00 +0100https://ganzarcik.blog.sme.sk/c/316385/Vlastnictvo-pody-na-Slovensku-a-postavenie-vlastnika.html?ref=rss